DET HØYE HUSET MED DE FLEKSIBLE LØSNINGENE

K8 ligger midt i Stavangers sentrale forretningsdistrikt, tett på fylkets viktigste kollektivknutepunkt. Her er det kort vei til Vågen, til byens gågater, butikker, kulturinstitusjoner, restauranter og annet byliv. K8 styrker sentrum og St. Olavs-området med 600 kontorarbeidsplasser, spennende spisesteder, flott utsikt og framtidsrettede klima- og miljøløsninger. K8 skal sertifiseres som BREEAM Excellent og WELL Gold/Platinum.

Velkommen inn – velkommen opp.

Framtidens arbeidsplasser

Med beliggenheten, funksjonene og kvalitetene, representerer bygget ambisjonen om samfunnsnytte, trivsel og vekst.

I umiddelbar nærhet

K8 ligger to minutters gange fra Stavanger stasjon og ett minutt fra flybussen og de ordinære holdeplassene. Bygget får 390 sykkelparkeringsplasser og under bakken ligger parkeringshuset St. Olav.

Prisbelønnet arkitektkontor

K8 er tegnet og designet av Schmidt Hammer Lassen Architects. De har mer enn 30 års erfaring og er blant Skandinavias mest anerkjente og prisvinnende i bransjen. Deres kontorer ligger i København, Aarhus og Shanghai.

Arkitektens hjemmeside

Vil du vite mer?

Er du interessert i å leie lokaler i K8, eller vil du vite mer om prosjektet? Vi har hele bygget i en VR-modell, det er heftige greier. Gi beskjed om du vil prøve brillene!

Leietakere