Medvirkning og involvering


Vi er opptatt av en grundig medvirknings- og involveringsprosess. Derfor har vi invitert naboer, sameier, skoler, næringsdrivende, arkitekter, politikere, ungdommens bystyre, institusjoner og ansatte i kommunen til workshoper, informasjons- og medvirkningsmøter.

Oppsummering informasjonsmøte & idéverksted 4. september 2019

Presentasjon fra informasjons- og medvirkningsmøte 4. september 2019

Presentasjon fra informasjonsmøte 2. mai 2019

Rapport og dokumentasjon september-november 2018