BYGGEKAMERA


Oppdateringen av byggekameraet ble avsluttet 12. februar 2024.

Takk til Radisson Blu Atlantic Hotel for å ha vært vertskap for kameraet.