Involvering og medvirkning

Vi vil nå deg som tilhører nabolaget.


Informasjon for deg som eier, leier, jobber eller har en annen tilknytning til området rundt Knud Holms gate 8.


Illustrasjoner

Kontakt

Vi tar gjerne imot innspill. Om hva som helst.

Slagordet «involvering og medvirkning» forplikter. Det betyr at vi tar alle innspill på alvor og kontakter deg med en tilbakemelding.