Informasjonsmøte 24. november 2021


Vi ønsker naboer, næringsdrivende og andre med tilknytning til St. Olavs-kvartalet velkommen til informasjonsmøte i Stavanger Hall på Clarion Hotel, Arne Rettedals gate 14, onsdag 24. november klokken 18.30.
Møtet vil ha en varighet på halvannen time, der representanter fra utbygger Base Property og entreprenør Skanska vil være til stede og informere om status for prosjektet, fremdrift og utfordringer som berører omgivelsene i utbyggingsfasen. Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål.
De som ønsker kan følge møtet på Zoom, der vil det også bli anledning å stille spørsmål i chatten. Link til møtet ligger her.
På grunn av økende smittetall, må vi ta høyde for at det vil kreves registrering av møtedeltakerne. Vennligst send en e-post til lpe@basegruppen.no – merk e-posten med «Info2».
Det vil også være mulig å registrere seg ved frammøte.
Hjertelig velkommen!