Samfunnsnytte, trivsel og vekst


I Base Property har vi en visjon som utviklingen av K8 er tuftet på.

Samfunnsnytte. Våre prosjekter skal bidra til en samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling.

Trivsel. Våre prosjekter skal skape trivsel og velvære for beboere og leietakere.

Vekst. Våre prosjekter skal gi grunnlag for personlig vekst og utvikling.

Kontaktskjema

Vil du bli leietaker eller av annen grunn kontakte oss? Send inn skjemaet under, vi svarer deg samme dag.