Andre informasjonsmøte gjennomført

Onsdag 24. november 2021 ble det andre informasjonsmøtet for byggefasen av K8 gjennomført. 14 personer møtte opp i Stavanger Hall på Clarion Hotel.

Vi er midt oppi den mest støyende tiden hva byggearbeider angår. Det bores, meisles og sprenges, og det er ingen tvil om at støyen er plagsom både for beboere og næringsdrivende i området. Særlig for de som grenser direkte opp mot byggetomten.

Møtet handlet derfor mye om det, men det ble fra entreprenør Skanskas side påpekt at vi er over det verste nå, selv om det vil ble støyende også framover. Grunnarbeidene vil være ferdige i februar, etter hvert som det graves i dybden vil dette være støydempende i seg selv. Det vil ikke foregår arbeid på tomten i romjulen.

Etter spørsmål forrige møte ble det denne gangen også informert nærmere om vareleveringen. Illustrasjon av dette kan ses på presentasjonen under.

Det ble også informert om dagens sykkeltrafikk og forventet økning. Økningen tar utgangspunkt i Stavanger kommunes 2019-tall om at 12 prosent av reisene til og fra sentrum skjer med sykkel. Med 600 arbeidsplasser vil det si at 72 personer vil sykle til og fra jobb. Men så vet vi at dette tallet er økende, kombinert med at K8 legger spesielt til rette for syklister, så tallet blir nok noe høyere.

Se hele presentasjonen under.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om K8

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.