Sprenging, støy og nytt informasjonsmøte

Her følger informasjonsbrev nummer 6 til naboer og andre interesserte.

Entreprenøren arbeider med å gjøre ferdig støttemurskonstruksjoner og anleggsvei langs Knud Holms gate. Dette arbeidet er beregnet å være ferdig til 24.november, hvor innkjørsel til p-kjeller fra Knud Holms gate også åpner igjen.

Anleggstrafikken vil etter denne dato bli enveiskjørt fra Olav V’s gate gjennom Knud Holms gate, og ut Arne Rettedals gate.

For inneværende uke vil det være mange transportbiler som vil komme til og fra byggeplassen, i forbindelse med utlasting av løsmasser.

Nå starter også forberedelsene til sprengingsarbeider. Dette består av sømboring, injisering og bolting for sikring av fjell.

Arbeidene i kommende perioder vil være støyende og kan medføre noe støvdannelse.

Som avbøtende tiltak settes det opp tette byggegjerder. For gjerde nærmest byggegropen vil felter isoleres. Det må likevel påregnes mye støy, som starter fra klokken 07.00 om morgenen.

Maskiner som skal benyttes er utstyrt med egne støvfangere. Det benyttes i tillegg vanning.

Første sprenging beregnes mellom 10. og 15. desember. Sprengingsarbeidene vil pågå ut februar 2022.

Det vil bli avholdt nytt informasjonsmøte 24. november klokken 18.30 på Clarion, som sist. Mer informasjon om dette finner dere på www.kh8.no/info2.

Ta kontakt om du har innspill

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.