Base kjøper ut Borderholm

9. november overtok Base Property AS de resterende aksjene i Knud Holms gate Utbygging AS.

Etter dette eier Base hele utbyggingsprosjektet. Borderholm Aksjeselskap, eid av Christian Wedler, er ikke lenger involvert.

Wedler har heller ingen økonomiske interesser i utfallet av prosjektet, eller andre prosjekter der Alfred Ydstebø er involvert.

– Avtalen er en naturlig følge av at prosjektet nå går over i en ny fase, med regulering og politisk behandling, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen i en kommentar.

Base Property og Borderholm eide før avtalen 50 prosent hver i prosjektet bak høyhus med 26 etasjer i Knud Holms gate 8.