En ny milepæl er nådd, det er nå lagt ned et skrin i bunnen av tomta. Skrinet ble lagt ned av leder Frode Myrhol i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Skrinet inneholder dagens utgave av Stavanger Aftenblad, en bibel fra Misjonskirken og en minnepinne med dagsaktuelle bilder fra Stavanger og omegn. Kanskje blir skrinet funnet om 100 år, kanskje om 150 år, det får vi aldri vite.

I sin hilsen til de frammøtte la byggherre Alfred Ydstebø vekt på samarbeidet som har vært med Misjonskirken, som ved å flytte fra et tradisjonelt kirkebygg skriver en egen historie i historien.

– Det er spenstig – og det er fremsynt, sa Ydstebø.

Han trakk også fram det gode samarbeidet med entreprenør Skanska.

– Og når vi nå ser at vi har holdt framdriften omtrent på dagen, så viser det at vi har gjort et riktig valg av entreprenør, sa han.

Deretter takket han politiker Frode Myrhol (Folkets Parti FNB) for å ta ansvaret for å legge ned «grunnsteinen».

– Vi fikk et godt flertall i kommunestyret for prosjektet, og Frode har vært av dem som har bidratt til å skape den politiske forutsigbarheten som er helt nødvendig for at kompliserte sentrumsprosjekter skal kunne gjennomføres, sa Ydstebø.

Myrhol repliserte at K8 er helt i tråd med kommunens overordnede planer om mer aktivitet og arbeidsplasser i sentrum.

– Og med sin sentrale plassering ved Stavanger stasjon samsvarer det med målet om nullvekst i biltrafikken, og kommunens langsiktige mål om kutt i klimautslippene.

Fra Misjonskirken fortalte pastor Sten Sørensen at nedleggelsen er på dagen 60 år etter at kirken åpnet dørene i Knud Holms gate 8.

– Dette er derfor en historisk dag på flere måter, og vi ønsker alle parter lykke til med den videre byggingen, sa Sørensen.

Etter planen åpner K8 dørene for leietakere og restaurantgjester i november 2023.

– Vi har alt annet enn god tid! sa prosjektleder Even Frøland i Skanska.

Med på nedleggelsen var også Elna Ydstebø, mor til Alfred, men det var Myrhol som plasserte skrinet i grunnen nederst i byggegropen.

Prosjektleder Andreas Poulsson i Base tok deretter ansvaret for å skufle grus og stein over skrinet.