Første informasjonsmøte i 2022

Bunnplaten er klargjort for støping fredag 22. april.

Onsdag 20. april ble det gjennomført et nytt informasjonsmøte for naboer og andre interesserte, det tredje i rekken. Også denne gangen kom det 14 personer, denne gangen på Radisson Blu Atlantic Hotel.

Betongarbeidene startet opp 1. mars og var en ny milepæl for prosjektet. På møtet ble det informert om den videre framdriften, hovedsakelig ved totalentreprenør Skanskas prosjektleder Even Kvan Frøland. Han kunne blant annet fortelle at den indre kjernen i bygget vil så å si nå full byggehøyde i løpet av året.

– Bortsett fra selve taket på bygget, vil det nå sin fulle høyde omtrent i månedsskiftet november/desember, informerte Frøland.

Et av spørsmålene som kom opp er høyden på de ulike byggene, Knud Holms gate 8 og St. Olavs gate 7 og 11. K8 vil nå kote 78,9, mot de to høyblokkenes kote 75,3.

Det ble også informert om at Base vil gjennomføre vindusvask og spyling av terrassene i St. Olavs gate 2, 4 og 6 før 17. mai.

Når det gjelder spørsmål om arbeidstid er den fra klokken 07.00 til 15.00 ute i tomten, men også framover må det påregnes overtid.

Det er framover ikke snakk om støyende arbeider på samme måte som tidligere, det er derfor tidligere informert om at ikke all overtidsarbeid vil bli varslet.

De som ønsker å bli varslet om hendelser, eller kommende hendelser, kan melde det inn til e-post lpe@basegruppen.no.

Se presentasjonen Frøland holdt under.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om K8

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.