Første informasjonsmøte gjennomført

Fra venstre Andreas Poulsson og Randi Sunde i Base, Even Kvan Førland, Skanska.

Onsdag 25. august 2021 ble det første informasjonsmøtet for byggefasen av K8 gjennomført. Rundt 40 personer møtte opp i Stavanger Hall på Clarion Hotel.

Formålet med møtet var at naboer, næringsdrivende og andre interessert skulle bli kjent med hvilke prosesser som iverksettes nå når selve byggingen av K8 tar til, hvilke konsekvenser det får for omgivelsene og for at de inviterte kunne stille spørsmål.

Utbygger Base Property og totalentreprenør Skanska informerte generelt om prosjektet, om status og framdrift: Arbeidet forventes igangsatt snarlig.

Den mest krevende perioden med tanke på støy støy og rystelser forventes fra oktober og til like over nyåret. Omgivelser vil varsles fortløpende via informasjonsbrev og nettside. Varsellyd til komme i forkant av sprenging. Det anbefales å sikre verdifulle gjenstander (feks malerier) i denne perioden.

Fra sameiet St. Olavs side ble det uttrykt bekymring for at vareleveringen utenfor Arne Rettedals gate 12 først kjører gjennom St. Olavs gate fra St. Svithuns gate. Dette ble forklart skjer etter ønske og pålegg fra kommunens side, som har behandlet dette i forbindelse med klage av reguleringsplan. Varelevering skal altså skje som for kvartalet i dag, via St. Olavs gate med tidsbegrensning.

Mer om arbeidet og framdriftsplan kommer fram av presentasjonene som er vist under.

Den siste delen av møtet var avsatt til dialog med møtedeltakerne. Det kom flere innspill og spørsmål som vil følges opp av utbygger, og informeres grundigere om ved neste anledning:

  • Informasjon i forkant av krevende perioder.
  • Utforming av den offentlige parken ved K8, og hvordan den kan fungere for naboene.
  • Syklister, gående og sikkerhet i parken.
  • Detaljer rundt løsning og logistikk for varelevering.
  • Fasadeutforming.

Møtet ble også streamet på Teams, men det var få som valgte å følge det der.

Denne type informasjonsmøter vil holdes jevnlig, og rundt fire ganger i året gjennom hele byggeperioden. Neste møte kan forventes før jul.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om K8

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.