Stenging og sprenging

Her følger nytt informasjonsbrev til naboer og andre interesserte.

Denne uken startet Skanska arbeidet med å etablere anleggsområdet, som blir betydelig utvidet fra da rivingen pågikk. Fra mandag 20. september vil anleggsgjerdene gå langs fortauet i Knud Holms gate, det betyr at gaten stenges for biltrafikk fra nummer 5 og sørover.

Nå starter også arbeidet med å etablere anleggsvei som kommer inn fra Olav V’s gate. Da blir innkjørselen til parkeringshuset der nede stengt i inntil tre uker. Senere vil også innkjørselen fra Knud Holms gate bli stengt fra neste uke og i inntil tre uker, men det vil alltid være to av tre innkjørsler åpne.

Arbeidet med å grave ut byggegropen starter også i den kommende perioden, som vil medføre noe støy og bortkjøring av løsmasser.

Vi har tidligere informert om SMS-varsling i forbindelse med sprengingsarbeider. De som ønsker slik varsling kan registrere nummeret sitt på her.

Vi benytter også anledningen til å takke for fremmøtet og engasjementet på informasjonsmøtet 25. august. Det var nyttig for oss, referat fra møtet ligger her.

Neste informasjonsmøte planlegges i månedsskiftet november/desember, men det vil bli sendt ut flere informasjonsskriv innen da.

Ta kontakt om du har innspill

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.