Informasjonsmøte og anleggsvei

Rivingen av Misjonskirken nærmer seg ferdigstillelse, og etter hvert vil det bli etablert et byggegjerde som definerer anleggsområdet (vist som rød, stiplet linje på kartet).

Søknad om igangsettelse er for tiden til behandling hos kommunen. Gitt tillatelse i inneværende uke kan forberedende arbeider i grunn og etablering av anleggsvei i Knud Holms gate starte i uke 33, noe som betyr at den vil bli stengt for kjørende fra Tivoliparken og sørover.

Med etableringen av anleggsvei vil hele eller deler av innkjørselen til parkeringsanlegget fra Olav V’s gate stenges i inntil 3 uker. Senere vil også innkjørselen til parkeringsanlegget i Knud Holms gate måtte stenges i noen uker, dette vil i tillegg bli varslet med plakat ved innkjørslene.

I forbindelse med opparbeidelse av støttemur vil det bli utført fjellsikring som vil medføre noe støyende arbeider. Dette arbeidet er estimert til å pågå i ukene 39 og 40.

Det er svært mye informasjon knyttet til det videre arbeidet, vi inviterer derfor til et informasjonsmøte onsdag 25. august klokken 18. Det vil i neste uke bli sendt ut en egen invitasjon til dette møtet.

Ta kontakt om du har innspill

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.