Helse Vest og advokatfirmaet Thommessen inn i K8

Signert leieavtaler for tre etasjer.

Når K8 står ferdig i 2023 vil Helse Vest flytte inn i 7. og 8. etasje, mens Thommessen skal inn i 12. etasje.

Helse Vest har inngått en 15-årig leieavtale, med oppstart høsten 2023. Det regionale helseforetaket har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland og har 70 ansatte. Helse Vest er ett av fire regionale helseforetak i Norge og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi holder til på Forus i dag og ettersom avtalen her går ut ga det anledning for å vurdere om vi skulle flytte nærmere sentrum. Da ville vi ha et sted det skal være godt å jobbe, som er lett tilgjengelig og som tilfredsstiller miljøkravene våre, også med nærhet til kollektive reisemåter, sier kommunikasjonsdirektør Bente Aae.

Thommessen vil doble

Også advokatfirmaet Thommessen signerte nylig leiekontrakt om å flytte til høyhuset. Selskapet holder i dag til i Torgterrassen i Kirkegata 2, men trenger nå mer plass.

– Vi har gode lokaler der, men i takt med våre ambisjoner i Stavanger har vi vært på jakt etter noe større. K8 tilfredsstiller våre krav til beliggenhet, funksjonalitet og miljøklassifisering, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

– Vi sikter mot en dobling av antall medarbeidere når det nye høyhuset i St. Olavs-kvartalet står ferdig i 2023, sier Jone Stakkestad til, leder ved Thommessens kontor i Stavanger.

Thommessen har hovedkontoret sitt i Oslo, med avdelinger i Bergen, Stavanger og London. Stavanger-kontoret ble etablert våren 2020 og har i dag 14 medarbeidere. Det er partner Christian Hals som har ledet satsingen og etableringen.

– Ønsket er tydelig tilstedeværelse i en region med sterk internasjonal orientering, som har ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon, og som har et voksende miljø innen teknologi, innovasjon og bærekraft, sier Hals.

Stavanger-teamet har olje, gass, fornybar og teknologi som sine hovedområder. Kundene er alt fra store energiselskaper og leverandørbedrifter til investorer og offentlige aktører. Kontoret bistår med transaksjoner, tvister, større prosjekter og løpende rådgivning.

Thommessen har historie tilbake til 1856 og blir regnet som et av de ledende advokatkontorene her i landet, det har vært med på mange toneangivende oppdrag i norsk næringsliv.

– Styrker sentrum kraftig

Daglig leder Alfred Ydstebø i Base Property sier avtalene med de to nye leietakerne er viktige.

– Dette er et signal om at vi med K8 styrker sentrum kraftig og er attraktive for både private og offentlige aktører, sier han.

Det er prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property som er ansvarlig for å forhandle fram leieavtaler. Han sier prosessene ofte er lange og krevende, men gode.

– Dagens leietakere stiller store krav til framtidens arbeidsplasser, det er derfor vært helt avgjørende at K8 blir klassifisert med en rekke miljø- og energistandarder, som Breeam Excellent og Well Gold. Den økte bevisstheten rundt det grønne skiftet og kravet til samfunnsnytte blir bare sterkere og sterkere, sier han.

Markedsansvarlig Jan Christian Drarvik sier at 12 av 16 etasjer nå er leid ut.

– Vi har mange pågående prosesser, men per i dag er det signert leieavtaler for 10.000 kvadratmeter av totalarealet på 16.000 kvadratmeter, fordelt på 10 selskaper, sier Drarvik.

Ta kontakt for nærmere presentasjon av mulighetene i K8!

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.

    Ta kontakt med markedsansvarlig Jan Christian Drarvik om bedriften din ønsker å være til stede i Stavangers heftigste næringsbygg.

    Telefon: 909 46 572
    E-post: jcd@baseproperty.no