Nå starter rivingen av Misjonskirken

Neste uke (uke 23) starter forberedelsene til rivingen av Misjonskirken i Knud Holms gate 8. Det vil i første omgang bli satt opp byggegjerder rundt tomten, mens selve rivearbeidet starter noen dager senere.

Det er Stangeland Maskin som vil utføre rivearbeidet på oppdrag fra Base Property.

Arbeidet forventes ferdigstilt innen 6. august 2021. Det meste av rivearbeidet anses ikke som støyende. Det er imidlertid planlagt sanering av tak, maskinriving og betongsaging som er støyende arbeid. Dette vil pågå i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Arbeidstiden er begrenset til mellom klokken 07.00 og 19.00.

Når bygget er revet vil det settes i gang grunnarbeid på tomten.

Vi kommer til å sende ut informasjon jevnlig om status, og oftere når det er behov for å informere om støy eller andre aktiviteter som særlig berører naboer.

Ta kontakt om du har innspill til rivearbeidet

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.