Stenging av «U4» i tre uker

Fra de arkeologiske utgravingene.

Her følger nytt informasjonsbrev til naboer og andre interesserte.

Anleggsveien via Olav V’s gate er nå ferdig og veien inn til parkeringsanlegget er igjen åpnet. Nederste del av Knud Holms gate er dermed også stengt for gående og syklende, for andre enn de som skal til og fra eiendommene i gata.

Arbeidene som skal pågå neste måned vil i stor grad handle om å få på plass støttemuren langs Knud Holms gate. Gjerde rundt byggeplass er etablert og de fleste steder vil gjerdet bli byttet ut med en tett type.

Torsdag 21. oktober stenges innkjørselen til parkeringsanlegget fra Knud Holms gate («U4»). Det skal da graves ut for å sette på plass støttemur. Innkjøringen vil være stengt i tre uker og man må da benytte enten innkjørsel via Olav V’s gate eller via Løkkeveien.

Andre arbeider: Omlegging av høyspentkabel sør på tomt, omlegging av rør/kabler, utlasting av masser. Det har også dukket opp noen uforutsette saker i perioden som har vært, som gir litt forsinkelse . Det siste er at det er gjort funn av arkeologisk interesse, noe som har gjort at dato for stenging av «U4» er forskjøvet flere ganger.

For måneden som kommer vil det være noe sporadisk bruk av «dunkemaskin» for fjerning av små oppstikkende fjellpartier. Det vil bli boret ned fjellbolter i forbindelse med fundament til støttemur og det er sannsynlig at det også vil bli satt ut stålpeler på tomten for tilleggssikring av masser i det ene hjørnet.

Ta kontakt om du har innspill

Send inn skjemaet, du får svar senest dagen etter.