Velkommen til medvirkningsprosess!

Drop innom for en kort prat om byrom og nabolaget.

Parken foran St. Olavskvartalet blir skal transformeres – og du kan foreslå innhold og utforming. Plankontoret Nomad inviterer til dialog og innspill om hva parken skal inneholde og hvordan den skal utformes.

Dine tilbakemeldinger og innspill er uvurderlige, og vil bidra til å forme den offentlige parken.

Vi byr på kaffe og konstruktiv dialog. Byplanleggere i Nomad og landskapsarkitekter i Mud gjennomfører medvirkningen på vegne av Base Property.

Håper vi sees i parken på i tidsrommet mellom 1. og 6. september i uke 36!

Dersom du ikke har mulighet til å komme innom en av dagene, så vil du fortsatt ha mulighet til å dele dine innspill og kommentarer gjennom et digitalt spørreskjema. Link til spørreskjema: https://app.maptionnaire.com/nb/9250/

Vi ønsker at prosessen skal føre til en god og konstruktiv dialog med nabolaget og brukere av området, for å skape et attraktivt miljø i St. Olavs-kvartalet.

Tidspunkter for drop in:

Tirsdag 1. septemberTorsdag 3. septemberSøndag 6. september
Klokken 07.30 til 10.30Klokken 15.00 til 18.00Klokken 13.00 til 16.00
Til stede:

Byplankontoret Nomad
Landskapsarkitekt Mud
Representant fra Base Property
Til stede:

Byplankontoret Nomad
Representant fra Base Property
Til stede:

Byplankontoret Nomad
Landskapsarkitekt Mud
Representant fra Base Property
  • Vi overholder smittevernreglene, og oppfordrer alle til å holde nødvendig avstand ved fysisk oppmøte. Hold deg hjemme dersom du viser tegn til symptomer på covid-19, og benytt i stedet verktøyet for digital medvirkning.