Fredelig jul og romjul

Fredelig jul og romjul

Vi har lagt bak oss en periode med mye støyende arbeider inn mot slutten av året.Read more

Sprenging, støy og nytt informasjonsmøte

Sprenging, støy og nytt informasjonsmøte

Her følger informasjonsbrev nummer 6 til naboer og andre interesserte.

Read more


Stenging av «U4» i tre uker

Stenging av «U4» i tre uker

Fra de arkeologiske utgravingene.

Her følger nytt informasjonsbrev til naboer og andre interesserte.

Read more


Stenging og sprenging

Stenging og sprenging

Her følger nytt informasjonsbrev til naboer og andre interesserte.

Read more


Informasjonsmøte og anleggsvei

Informasjonsmøte og anleggsvei

Rivingen av Misjonskirken nærmer seg ferdigstillelse, og etter hvert vil det bli etablert et byggegjerde som definerer anleggsområdet (vist som rød, stiplet linje på kartet).

Read more


Skanska skal bygge K8

Skanska skal bygge K8

Prosjektleder Andreas Poulsson (t.v.) og prosjektsjef Even Kvan Frøland i Skanska Bygg Sør etter signeringen.

Skanska har signert kontrakt med Base Property om bygging av høyhuset i Knud Holms gate 8. Kontrakten er på cirka 480 millioner kroner.

Read more


Nå starter rivingen av Misjonskirken

Nå starter rivingen av Misjonskirken

Neste uke (uke 23) starter forberedelsene til rivingen av Misjonskirken i Knud Holms gate 8. Det vil i første omgang bli satt opp byggegjerder rundt tomten, mens selve rivearbeidet starter noen dager senere.

Read more